Over ons
Investeer in de toekomst

A-Star Group

A-Star Group wordt getypeerd door zijn ambitie om te innoveren en te blijven groeien. Continu inspelen op de behoeften van de markt helpt ons dit te verwezenlijken. Een scherpzinnige combinatie van diverse informatiebronnen voortspruitend uit praktijk gericht marktonderzoek helpt ons bij het verwerven van inzichten in potentiële groeimogelijkheden. Een uitvoerige geografische diversificatie alsmede een grote variatie in de aard van de werkzaamheden staan garant voor een behoorlijke risicospreiding. De implementatie van een beredeneerde drie pijlerstructuur heeft tot gevolg dat het totale risico nogmaals wordt ingeperkt.

Vastgoed op een goede locatie met toekomstperspectief is een slimme en veilige investering. Daarnaast garandeert de expertise en ervaring van ons topmanagement een zekerheid van rendement.

Onze OWNER is voornamelijk bekend als stichter van Xior. In enkele jaren tijd werd hij hiermee de absolute marktleider in het studentenvastgoed. In 2015 werd onder zijn bestuur een succesvolle beursintroductie gedaan met Xior.

Die beursgang was het startschot van een snelle expansie. Zowel in België als Nederland sloot XIOR deals aan de lopende band voor de aankoop en het beheer van studentenvestigingen.

Locaties met internationale allure: Antwerpen, Brussel, Amsterdam.

Naast deze toplocaties richt A-Star Group zich ook op betaalbaar wonen binnen de Vlaamse ruit: Lier, Turnhout, Mechelen, Deurne, Beerzel.

Variatie in aard van de werkzaamheden geïmplementeerd in driepijlerstructuur:

1ste Pijler: verhuur + service

Ontwikkeling van nieuwbouwflats voor korte, middellange en lange termijn verhuur met service op locaties met internationale allure zoals Brussel, Amsterdam en Antwerpen.

De deskundigheid van onze succesrijke OWNER is bovendien bijzonder waardevol voor de verwezenlijking van de projecten in deze pijler. OWNER en bezieler van A-Star Group  beschikt in dit kader over exceptionele vakkennis en een uitgebreide ervaring (meer dan 15 jaar).

Als oprichter en zaakvoeder van Xior is zijn bedrevenheid in vastgoedontwikkeling en -exploitatie van grote vastgoedportefeuilles onmiskenbaar aanwezig.

De markt van korte en middellange termijnverhuur vertoont immers een sterke gelijkenis met de verhuur van studentenkamers vermits beiden markten een versplinterd aanbod vertonen. Xior zorgde door een gestandaardiseerde en professionele aanpak voor een aanzienlijke vernieuwing in de markt.

De know how over de korte en middellange termijn verhuur vergaard met de groei van Xior biedt aldus een meerwaarde in de verdere ontplooiing van deze activiteiten.

2de pijler: Projectontwikkeling

Deze pijler wordt voornamelijk vormgegeven door de firma B-Apart.

B-Apart is een vastgoedvennootschap, opgericht in april 2014. Het verhandelen, ontwikkelen en exploiteren van residentieel vastgoed is het voornamelijk doel. Meerwaarden worden gerealiseerd bij de verkoop van onderdelen van onze vastgoedportefeuille, betaalbaar wonen binnen de stadskern geldt hierbij als basisprincipe voor uitwerking.

De focus op moderne en betaalbare huisvesting dateert reeds van 2003. Omdat de regio Antwerpen, Mechelen en Lier een grote aantrekkingskracht heeft op jonge gezinnen, werden dezen gekozen als uitvalsbasis. De huuropbrengsten, die voortvloeien uit de vastgoedportefeuille, worden geherinvesteerd in de verdere groei van deze portefeuille. 

B-Apart biedt een eigentijds, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen aan in populaire steden.

Jonge gezinnen vormen het voornaamst doelpubliek desondanks worden ook recent gescheiden en net afgestudeerde alleenstaanden aangetrokken tot ons aanbod.

B-Apart wenst de maatstaf te zijn voor hedendaagse huisvesting, als begrip en referentiepunt voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe thuis, een plek waar harmonieus gewoond en geleefd kan worden binnen de stadskern.

De activiteit bestaat uit het vernieuwbouwen van gezinswoningen en appartementen.Een ecologisch evenwicht van hedendaags basiscomfort en duurzame materialen vinden wij hierbij belangrijk.

Vandaag dekt de geografische spreiding zowel Antwerpen, Leuven, Gent, Mechelen, Berlaar en Lier.

Voor het vernieuwen van woongelegenheden, met oog op de verkoop ervan, wordt rekening gehouden met volgende investeringscriteria:

  • Projecten situeren in steden waar een kwantitatief of kwalitatief tekort heerst in het aanbod van modieus, kwaliteitsvol en instap-klaar wonen.
  • Betaalbare prijzen om een breed publiek aan te spreken
  • Huurrendement verwezenlijken bij aanvang van een nieuw project op basis van conservatieve huurprijzen.
  • Voldoende grote projecten waarborgen kostenefficiëntie.

Alle aangeboden woningen zijn recent gerenoveerd met degelijke materialen die een comfortabele en betrouwbare huisvesting bieden die instap-klaar is en aldus volledig is afgestemd op de vraag van ons beoogd publiek. B-Apart creëert zijn aanbod in overeenstemming met de gunstigste prijs/kwaliteitsverhouding.

3e Pijler: Vernieuwbouw.

Betaalbaar wonen binnen de stadskern voor een breed doelpubliek.

Belangrijk hierbij is dat we deze activiteiten volledig zelf exploiteren

Doelpubliek

Elke pijler is gericht op een vooraf bepaald doelpubliek, deze bepaald vervolgens de zorgvuldig uitgestippelde strategie, ter realisatie van onze projecten. Het ontwerp en het thema van het voorgenomen project worden zo aangepast aan de noden van potentiele afnemers. Deze methode laat A-Star Group er telkens weer in slaan om haar beoogd clienteel te bereiken. Voorts is het doelpubliek van elke pijler verschillend, dit beschermt ons tegen de markteffecten aangezien ons doelpubliek zich uitstrekt van zeer kapitaal krachtig tot net afgestudeerden/middenklasse.

Team van experten

De groeistrategie van A-Star Group wordt verwezenlijkt en gecoördineerd door succesrijke businessmanagers en topondernemers met een indrukwekkende carrière en solide capaciteiten. Dit management team laat zien hoe je met duurzaam ondernemen je inkomsten kunt verhogen, nieuwe klanten kunt winnen en je medewerkers kunt inspireren.