INNOVEREN - GROEIEN - RISICO SPREIDEN

A-Star Group wordt getypeerd door zijn ambitie om te innoveren en te blijven groeien. Continu inspelen op de behoeften van de markt helpt ons dit te verwezenlijken. De combinatie van diverse informatiebronnen en praktijk gericht marktonderzoek, helpt ons bij het verwerven van inzichten in potentiële groeimogelijkheden.

Voor het realiseren van de vastgoedprojecten binnen A-Star Group, baseert de holding zich op vier belangrijke pijlers: vernieuwbouw, nieuwbouw, studentenhuisvesting en zorgvastgoed. De implementatie van een beredeneerde vier pijlerstructuur, heeft tot gevolg dat het totale risico wordt verspreid. Onder de holding bevinden zich verscheidende vennootschappen die elk gespecialiseerd zijn in een bepaald segment.

Vastgoed op een goede locatie met toekomstperspectief is een slimme en veilige investering. Dankzij de jarenlange ervaring en expertise van het management kunnen wij u steeds een gegarandeerd rendement vooropstellen.

Ben Van Loo, oprichter van holding, is voornamelijk bekend als stichter van Xior. In enkele jaren tijd werd hij hiermee de absolute marktleider in het studentenvastgoed. In 2015 werd onder zijn bestuur een succesvolle beursintroductie gerealiseerd die het startschot was van een snelle expansie.

In 2018 realiseerde A-Star Group, samenwerking met Besix, BesixStay. Samen zetten we in op de professionalisering van de kort-, middel- en lange termijn verblijven in grootsteden. Hier richten we ons voornamelijk op locaties met internationale allure: Antwerpen, Brussel, Amsterdam, Berlijn, Parijs, Lissabon, Barcelona, etc.

A-STAY Antwerpen
A-STAY Antwerpen
A-STAY Antwerpen
A-STAY Antwerpen

Vernieuwbouw

B-APART is een vastgoedvennootschap binnen de holding die zich richt op het ontwikkelen, exploiteren en verhandelen van residentieel vastgoed. Zij wensen de maatstaf te zijn voor hedendaagse huisvesting als begrip en referentiepunt voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe thuis. 

B-APART renoveert gezinswoningen en appartementen op een ecologisch evenwichtige manier. Hedendaags basiscomfort en duurzame materialen zijn hierbij belangrijk. Een plek waar men betaalbaar woont in de kern.


Meer informatie

Nieuwbouw

Studentenhuisvesting

Als tweede activiteit focust A-Star Group zich op het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen. Eigentijds, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in populaire steden, trekt vooral jonge gezinnen, alleenstaanden en afgestudeerden aan. Vandaag dekt de geografische spreiding verschillende steden in België, maar ook in Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Meer informatie


Met deze pijler willen we verder inzetten op het professionaliseren van de studentenhuisvesting waarbij hoog afgewerkte studentenkamers en een centrale ligging in grootsteden, het uitgangspunt zijn voor de ontwikkeling. Naast ontwikkelen zetten we bovendien ook in op het exploiteren en het verhandelen van de units.

Meer informatie

Zorgvastgoed 

Project Prinsenhof - Ronse
Project Prinsenhof - Ronse

Een laatste pijler waar A-Star Group zich op focust, is de bouw van zorgsites voor mensen met een zorgvraag van verschillende aard. Hierbij richt A-Star Group zich op de ontwikkeling en bouw van de units waarna de exploitant instaat voor  de uitbating. Naast de ontwikkeling en de uitbating worden alle units per eenheid verkocht als investeringsvastgoed, waarbij een gegarandeerde rendement wordt voorzien van 27 jaar.

 Meer informatie