Vierpijlerstructuur

Vul een subtitel in

1ste Pijler: Verhuur & Service

Ontwikkeling van nieuwbouwflats voor korte, middellange en lange termijn verhuur met service op locaties met internationale allure zoals Brussel, Amsterdam en Antwerpen.

De deskundigheid van onze succesrijke owner, Ben Van Loo, is bovendien bijzonder waardevol voor de verwezenlijking van de projecten in deze pijler. Ben beschikt in dit kader over exceptionele vakkennis en een uitgebreide ervaring (> 15 jaar). 

Als oprichter en zaakvoeder van Xior is zijn bedrevenheid in vastgoedontwikkeling en exploitatie van grote vastgoedportefeuilles onmiskenbaar aanwezig.

De markt van korte en middellange termijnverhuur vertoont immers een sterke gelijkenis met de verhuur van studentenkamers vermits beiden markten een versplinterd aanbod vertonen. Xior zorgde door een gestandaardiseerde en professionele aanpak voor een aanzienlijke vernieuwing in de markt.

De know how over de korte en middellange termijn verhuur vergaard met de groei van Xior biedt aldus een meerwaarde in de verdere ontplooiing van deze activiteiten.

Op technisch vlak zijn er een aantal belangrijke punten die een 'feel at home' woon- en leefgevoel zullen creëren, zoals onder andere een geautomatiseerd toegangsysteem (dat tevens controleert of de huur betaald is) en een supersnelle internetverbinding. Ook zal er aandacht besteed worden aan comfort. Door middel van het verzorgen van een groot en comfortabel bed, een TV met ruim en gratis aanbod aan films, een excellent akoestisch comfort, een 'cocooning' badkamer, de juiste lichtsterkte in functie van gebruik (functioneel licht, sfeerlicht), aangevuld met gemeenschappelijke ruimtes waarin een echt 'community living' gevoel ontstaat.

Op dienstenvlak is het belangrijkste aandachtspunt het zogenaamde principe van 'easy to deal with', zijnde dat het hele proces van boeken, betalen, bestellen bijkomende diensten (zoals poetshulp, verlenging van een verblijf of vervroegd vertrek, etc.) met een paar 'clicks' op de mobiele telefoon geregeld worden.

Dit geautomatiseerde proces biedt niet alleen gebruiksgemak voor de gast, maar zorgt er tevens voor dat er slechts een beperkt aantal personeelsleden dient voorzien te worden. Het registeren van het verblijf, het inchecken, het betalen en het uitchecken zullen volledig elektronisch en geautomatiseerd gebeuren, zonder dat A-Star Group hier personeel voor in dienst dient te nemen.

2de Pijler: Betaalbaar wonen in de kern

Deze pijler wordt voornamelijk vormgegeven door B-Apart. B-Apart is een vastgoedvennootschap, opgericht in april 2014. Het verhandelen, ontwikkelen en exploiteren van residentieel vastgoed is het voornamelijk doel. Meerwaarden worden gerealiseerd bij de verkoop van onderdelen van onze vastgoedportefeuille, betaalbaar wonen binnen de stadskern geldt hierbij als basisprincipe voor uitwerking. Bij deze pijler ligt de focus op renovatie.

De focus op moderne en betaalbare huisvesting dateert reeds van 2003. Omdat de regio Antwerpen, Mechelen en Lier een grote aantrekkingskracht heeft op jonge gezinnen, werden dezen gekozen als uitvalsbasis. De huuropbrengsten, die voortvloeien uit de vastgoedportefeuille, worden geherinvesteerd in de verdere groei van deze portefeuille.

B-Apart biedt een eigentijds, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen aan in populaire steden. Jonge gezinnen vormen het voornaamst doelpubliek desondanks worden ook recent gescheiden en net afgestudeerde alleenstaanden aangetrokken tot ons aanbod.

B-Apart wenst de maatstaf te zijn voor hedendaagse huisvesting, als begrip en referentiepunt voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe thuis, een plek waar harmonieus gewoond en geleefd kan worden binnen de stadskern.

De activiteit bestaat uit het renoveren van gezinswoningen en appartementen. Een ecologisch evenwicht van hedendaags basiscomfort en duurzame materialen vinden wij hierbij belangrijk.

Vandaag dekt de geografische spreiding zowel Antwerpen als Leuven, Gent, Mechelen, Berlaar en Lier.

Voor het vernieuwen van woongelegenheden, met oog op de verkoop ervan, wordt rekening gehouden met volgende investeringscriteria:

  • Projecten situeren in steden waar een kwantitatief of kwalitatief tekort heerst in het aanbod van modieus, kwaliteitsvol en instap-klaar wonen.
  • Betaalbare prijzen aanbieden om een breed publiek aan te spreken
  • Huurrendement verwezenlijken bij aanvang van een nieuw project op basis van conservatieve huurprijzen.
  • Voldoende grote projecten waarborgen kostenefficiëntie.

Alle aangeboden woningen zijn recent gerenoveerd met degelijke materialen die een comfortabele en betrouwbare huisvesting bieden die instap-klaar is en aldus volledig is afgestemd op de vraag van ons beoogd publiek. B-Apart creëert zijn aanbod in overeenstemming met de gunstigste prijs/kwaliteitsverhouding.

3de Pijler: Nieuwbouwprojecten


Net zoals bij de 2de pijler is het verhandelen, ontwikkelen en exploiteren van residentieel vastgoed het voornamelijk doel van onze 3de pijler. Meerwaarden worden eveneens gerealiseerd bij de verkoop van onderdelen van onze vastgoedportefeuille, waarbij betaalbaar wonen in de kern centraal staat.

Eigentijds, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in populaire steden. Jonge gezinnen vormen het voornaamst doelpubliek desondanks worden ook recent gescheiden en net afgestudeerde alleenstaanden aangetrokken tot ons aanbod.

Vandaag dekt de geografische spreiding Mechelen, Berlaar en Lier in België, maar ook in Nederland en Frankrijk werden reeds verschillende projecten op poten gezet. 

4de Pijler: Luxewagens en plezierjachten

Het charteren van plezierjachten

A-Star Group gaf in deze peiler de aanzet tot een geheel vernieuwde handelswijze in de wereld van plezier jachten. In plaats van het aanbod boten te koop te stellen en te verzamelen in hangars werd geopteerd voor een nieuwe en veel efficiëntere aanpak. Al gauw werd een ijzersterke positie in de markt van vaartuigen verworven door de toepassing van een nieuwe strategie .

A-Star Group laat de boten in de jachthaven liggen om vervolgens een vertegenwoordiger persoonlijk te laten langskomen bij de iegenaar en potentiële koper. Het voornaamste voordeel bestaat erin dat de boot in het water blijft. Uiteraard is er ook niemand beter geplaatst om alle details weer te geven over een boot dan de eigenaar zelf. Uit ervaring ondervinden we bovendien dat een boot verkopen veel makkelijker is op het water, dan in een hangar aangezien men daar de sfeer mist.

In deze belangrijke en winstgevende peiler biedt A-Star Group iets aan wat niemand anders doet: management in de meest ruime zin van het woord, verkoop en aankoop. Dit onderdeel van de groep heeft de ambitie om verder te willen groeien in het topsegment, alsmede om er te blijven staan voor de iets kleinere en relatief 'goedkopere' modellen.

Handel in jonge tweedehands- en nieuwe luxewagens

Auto's Bleys NV is met zijn bijna 20 jaar ervaring in de automobielsector ongetwijfeld de specialist inzake handel in jonge tweedehands- en nieuwe luxewagens van kwaliteitsmerken (onder meer Audi, BMW, Mercedes, Porsche). Auto's Bleys opteert ervoor om enkelwagens te verkopen waaraan een FHC kwaliteitslogo werd toegekend.

Dankzij de jarenlange nauwe samenwerking met de grootste constructeurs kan Auto's Bleys zichtevens profileren als toeleverancier van zeldzame wagens zoals Porsche, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Aston Martin, Rolls Royce, e.a.

Wilt u contact met ons opnemen?